Evenementen Beveiliging


Sinds het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft zich binnen de particuliere beveiliging de specialisatie, evenementenbeveiliging, ontwikkeld.

In aanloop naar het evenement kunnen wij al betrokken worden, denk daarbij aan advisering over inzet of begeleiding bij het vergunningverlening traject.

Voordat de vergunning ingediend wordt kunnen wij al een compleet beveiligingsplan maken waarmee je met een gerust hart kan aankloppen bij de vergunning verlenende instantie. Ook hebben wij desgewenst projectleiders beschikbaar die de afstemming met de diverse hulpdiensten kunnen regelen en op het evenement heeft u ook één aanspreekpunt.

Ons personeel is het visitekaartje voor uw organisatie. Wij investeren daarom in ons personeel d.m.v. training en instructie. Zij zijn tenslotte vaak het eerste contact voor uw gasten. Wij hebben ruime ervaring in de evenementen beveiliging en of het nu om 20 of 40.000 bezoekers gaat, wij leveren graag een bijdrage aan een succesvol en veilig verloop van het evenement.

Wij zullen zorgen voor een optimale samenwerking met de medewerkers / vrijwilligers op het evenement, die vaak net zo onmisbaar zijn voor het slagen van het evenement. 's Nachts zullen wij met de inzet van hondengeleiders zorgen dat het terrein in veilige handen is.

Heb je nog vragen voor ons?