Beveiliging Crisissituaties


Ons land heeft steeds vaker te maken met ernstige crisissen. De afgelopen jaren waren dat onder meer de asielcrisis, COVID-19 en de watersnoodramp in Limburg. Daarnaast  speelden er volop diverse lokale gemeentelijke calamiteiten zoals een grote brand. Al deze situaties leveren specifieke vraagstukken op waar DV-services middels het leveren van gekwalificeerde beveiligers uw gemeente of organisatie snel kan ondersteunen.

Heb je nog vragen voor ons?